SIKKERHEDSINSTRUKS

Hvilke fartøjer/aktiviteter gælder denne sikkerhedsinstruks for?

Stand Up Paddle boards

Stand Up Paddle Yoga

Windsurfing

Open Water Swim

 

Identifikation af rederen

Watersport Østerbro & Watersport Lyngby-Taarbæk

CVR: 41818530 & 41108959

Frederiksdalsvej 8E, st. th.

2830 Virum

Ansvarlig for aktiviteter: Anissa Mohrath, tlf. 28250535

 

Sejladsaktiviteter

SUP og windsurf sejlads med voksne og unge i alderen 8-18 år, børn i alderen 5-7 år ifølge med en voksen, samt handicappede uden fysiske hæmninger (eksempelvis døve og autister).

 

Identifikation af Risici

Følgende punkter beskriver de sikkerhedsmæssige risici under sejladsaktiviteterne.

 1. Afkøling under sejlads.
 2. Afkøling ved ophold i vandet efter overbordfald/kæntring.
 3. Drukning efter overbordfald/kæntring.
 4. Risiko for adskillelse af gruppen der hindrer hurtig indgriben.
 5. Deltagernes uvidenhed om sejladsen, fartøjet, beklædning og udstyr.
 6. Fejlbehæftet eller uhensigtsmæssigt udstyr.
 7. Anden trafik i form af skibe/både etc. 

 

Tiltag til at imødekomme Risici

 1. Alle deltagerne skal være iført beklædning som er tilpasset vejr og temperaturforhold, sådan at de er i stand til at holde varmen. 
 2. Alle deltagerne skal være iført beklædning som er tilpasset vandtemperaturen til at holde varmen under kortere ophold i vandet.
 3. Alle deltagerne skal være iført redingsvest eller svømmevest. Der skal altid forefindes et følgefartøj i nærheden som kan være en SUP, Kajak eller lignende. Den sejladsansvarlig skal være instrueret i førstehjælp og redning. Den resterend besætning skal være bekendt med redningsteknikkerrelevant for fartøjstypen.
 4. Alle deltager er på ført en sikkerhedsline (kaldet leash), der er forankret til boardet. 
 5. Der tages altid forbehold for vejrforhold, fx. fralandsvind, bygevejr med skift i vindretning samt at besætningen er gjort bekendt med sejladsens retningslinjer under sikkerheds briefing, der sikrer at gruppen ikke adskilles. 
 6. Alt udstyr der anvendes skal være i forsvarlig stand. 
 7. Der holdes passende udkik og god afstand til andre trafikanter på vandet. 

 

Fartøjets og dets udrustning

Oppustelige SUP boards er lavet af slidstærkt PVC, hvor hårde SUP boards oftest er lavet af glasfiber eller carbon. Begge typer har tilhørende finne og er godkendt til en bestemt maximal vægt.
Windsurfing kan ligeledes udøves på et oppustelig SUP board med påsætning af sejl eller hårdt windsurf boards som kan have almindelig finne eller foil under boardet til de øvede windsurfere. 

 

Deltagernes krav

Deltagerne skal gøres bekendt med sikkerhedsinstruksen og de generelle regler for sikkerhed forud for sejladsen. 

Deltagerne må kun deltage på eget frivilligt initiativ, og skal kunne svømme 200m.

Alle skal bære svømmevest/redningsvest, og ved SUP skal alle være påfør med en leash der sikrer deltageren at SUP boardet altid er en kropslængde væk i tilfælde af overbord. 

 

Besætningens og dens kompetencer

Minimum en instruktør per 6 kursister er udpeget som reder med erfaring indenfor den givne aktivitet samt godkendt prøve i førstehjælp til søs og livredning.  

 

Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer

Vind og vejrforhold tjekkes på yr.no og frv.dk forud for den givne aktivitet i forhold til primær vindretning, vindstyrke, strøm forhold og lyn/torden. 

I tilfælde af uforudsigeligt vindforøgelse samt lyn og torden, søges der hurtigst muligt mod land/havn hvor sejladsen afbrydes øjeblikkeligt. 

Ved sejlads hvor vand temperaturen under 15 grader, skal alle deltager bære våddragt.

Der sejles i forhold tæt på land og maksimalt 200 meter fra land. Ved tilfælde hvor der sejles længere ud end 200 meter fra land, skal SUP være ledsaget af en følgebåd. 

 

Forholdsregler, som sikrer, at alle kan redes

Alle deltager der surfer har godkendt svømmevest/redningsvest og er instrueret i at blive ved en SUP, hvis denne ikke kan manøvreres ved egen kraft. 

Instruktører har mobiltelefon med i vandtæt etui indeholdende nummer til lokalt beredskab og backup på land. 

Elever skal have gennemgået nødprocedure inden sejlads. 

Ved kæntring kravler udøveren op på SUP’en igen med egen hjælp eller rederens hjælp. 

 

Forholdsregler for oplysninger om deltager

Alle deltager er forhåndstilmeldte og er registreret elektronisk og delt med instruktørerne.

 

Sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer

Inden sejladsen start afholdes der altid skipper møde/briefing af en instruktør, hvor der gives en sikkerheds briefing og orienteres om sejladsens retningslinje og rute. 

 

Opfølgning på utilsigtede hændelser eller ulykker

Den/de implicerede ansvarlige sikrer at hændelsen/ulykken meddeles til klubbens bestyrelse uden ophold og at det tages op og drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde. I den forbindelse vurderes det om der skal foretages justeringer i sikkerhedsinstruksen.